Poročilo o delu društva

Zbrana hrana, Vrtec Radenci, oktober 2015 (3)